Cursos i tallers


1.  Taller de modelatge en cartró pedra, fang i materials reciclats (construcció de figures, màscares, planetes i tot tipus d’objectes)

2.  Taller de realització d’estructures en filferro, tela metàl·lica i altres materials (construcció de làmpades, mobles, collage,  i diferents  tipus d’objectes) 

3.  Taller d’iniciació a la fibra de vidre (Construcció de tot tipus d’objectes i escultures: una figura, un cotxe, una mascara, etc) 

4. Taller de reciclatge i bricolatge (aprendre a traves d’aquestes tècniques a construir, restaurar i  reparar petites peces: miralls, quadres, làmpades, etc) 

5. Taller de bricolatge domèstic (aprendre a fer petites reparacions de la casa tant d’electricitat, aigua, pintura, fusteria,etc) 
 
6. Taller de papier mâché (a partir de la formula del papier mâché crear tot tipus d’objectes, figures, joies, etc) 

7. Taller de costumitzar o personalitzar  objectes  (transformar els objectes  de la casa una mica oblidats donant-los un altre oportunitat) 

8.  Taller de construcció de maniquins. (Construir petits mobles i caixes per  penjar i guardar bijuteria i altres objectes)
 


   9. Taller de capgrossos (Aprendre a construir un capgròs de qualsevol mida amb cartró, fibra de vidre, espuma, etc.)  

  10.Taller de treballs amb full EVA ( Descobrir les possibilitats creatives    d’aquest nou material construint màscares, murals i figures).

  11.Taller de jocs i joguines amb material reciclat (Construir  jocs i joguines io-ios, bitlles, cotxes, castells, etc a partir de materials reciclats: ampolles de plàstic, fustes, filferros, etc)

12.Taller de construcció de macares africanes amb material reciclat. (Inspirant-se en l’artesania africana construir  mascares i objectes amb tot tipus de material reciclatAlgunes fotos de les classes. Cada alumne treballa amb la peça que ha proposat